Minder kortingen door nieuwe pensioenregels

Door de nieuwe spelregels voor pensioenfondsen hebben ouderen minder kans op forse kortingen. Daar staat tegenover dat ze ook minder kans hebben dat hun pensioenen meestijgen met het prijspeil.

Het Centraal Planbureau schrijft dat in een analyse die het op verzoek van het CDA heeft gemaakt.Een door het CDA aangedragen alternatief zou zorgen dat de pensioenen op korte termijn meer verhoogd kunnen worden. Voor jongeren zou dat alternatief echter negatief uitpakken.

Wetsvoorstel nog behandelen
De Eerste Kamer moet het wetsvoorstel over nieuwe pensioenspelregels nog behandelen. Het is niet zeker dat dat dit jaar nog lukt, waardoor de maatregelen niet per 1 januari kunnen ingaan, zoals het kabinet wil.

De nieuwe pensioenregels zijn sterk omstreden; pensioenfondsen en vakbeweging hebben veel kritiek. De regels komen erop neer dat pensioenfondsen hogere financiƫle buffers moeten aanhouden en dus voorzichtiger met hun geld moeten omgaan.voet voor het prijsindexcijfer, dan zijn de toeslagregels in de Pensioenwet niet van toepassing.
Op 1 januari gaat ook een andere pensioenaanpassing van het kabinet in: de verlaging van het jaarlijkse bedrag dat werkenden voor hun pensioen opzij mogen zetten. Deze wet is al wel door het parlement goedgekeurd.

De gezamenlijke pensioenplannen van het kabinet leiden tot een forse premiedaling, heeft het CPB al eerder becijferd. In totaal gaat het dit en volgend jaar om 13 procent.

Wat verandert er?
Pensioenfondsen moeten volgens het wetsvoorstel vanaf 2015 hogere financiƫle buffers aanhouden om te voorkomen dat ze opnieuw in problemen raken. Veel fondsen moesten afgelopen jaren hun pensioenen verlagen.

Indien de werkgever een onvoorwaardelijke bijstortingsverplichting tot het minimaal vereist eigen vermogen heeft en het een regeling betreft met onvoorwaardelijke toeslagverlening voor deelnemers ter hoogte van de groeivoet voor het prijsindexcijfer, dan zijn de toeslagregels in de Pensioenwet niet van toepassing.

bron: www.elsevierfiscaal.nl

No Comments Yet.

Leave a reply

Time limit is exhausted. Please reload the CAPTCHA.

DutchEnglish