Omdat een zelfstandige niet automatisch aanvullend pensioen opbouwt via een werkgever, is het van belang om goed na te denken hoe de oudedagvoorziening gaat worden ingevuld. Voor kleine zelfstandigen zijn er veschillende manieren om pensioen op te bouwen, elk met zijn eigen voor- en nadelen. Om het beste advies te krijgen is het verstandig om te spreken met een erkend pensioen adviseur. Om u alvast op weg te helpen geven wij hier een kort overzicht van de verschillende mogelijkheden.

Oudedagsreserve opbouwen: Om de zelfstandige bij de pensioenopbouw te faciliteren heeft de belastingdienst het mogelijk gemaakt om een percentage van de winst in een kalenderjaar te reserveren voor een oudedagsreserve. Dit percentage is vastgesteld op 10,9% van de winst en heeft een jaarlijk maximum van €9.542. Over het bedrag dat opzij wordt gezet ontvangt de ZZP’er uitstel van belastingheffing; als u met pensioen gaat, of stopt met uw zaak wordt de verschuldigde afdracht dus alsnog verrekent. Doordat een zelfstandige na pensionering meestal een lager inkomen heeft, is het belastingtarief ook lager. Door dit verschil levert de Oudedagsreserve een interessant fiscaal voordeel. Het bedrag dat jaarlijks opzij wordt gezet kan gebruikt worden om te beleggen, of deposito sparen.
Let op: Omdat er sprake is van uitgestelde belastingheffing, is het aan te raden om het bedrag dat u opvoert bij de aangifte ook daadwerkelijk opzij te zetten. U kan dan niet tegen verrassingen aan lopen.

Meedoen aan vrijwillig ZZP pensioenfonds: Op initiatief van vier grote ZZP organisaties is er (met hulp van Den Haag) besloten om een gezamenlijk pensioenfonds op te richten. Dit pensioenfonds gaat worden ongebracht bij APG, een grote pensioenuitvoerder. Het belangrijkste kenmerk van dit fonds is de vrijwillige en flexibele deelname. Vanuit Den Haag zal er geen verplichte deelname worden opgelegd, iedere ZZP’er moet zelf beslissen hoe er wordt gewerkt aan een oudedagvoorziening. Het nieuw op te zetten pensioenfonds zal een flexibele inleg, flexibele uitkering en een flexibele uitkeringsduur hebben. Daarnaast wordt het mogelijk om bij langdurige arbeidsongeschiktheid (een deel van) het pensioen eerder op te nemen.

Lijfrente opbouwen: Om een aanvullend pensioen op te bouwen  kan de zelfstandig ondernemer ervoor kiezen om lijfrente op te bouwen. De lijfrente is een vermogen dat wordt opgebouwd gedurende het werkzame leven, doormiddel van maandelijkse premies. Het vermogen wordt na de pensionering in termijnen aan de spaarder uitbetaald. De premie die voor het opbouwen wordt betaald is (gedeeltelijk) aftrekbaar van het box 1 inkomen (zie voor voorwaarden de website van de belastingdienst).

Koopsompolis: De koopsomolis en lijfrente zijn twee begrippen die vaak door elkaar heen worden gebruikt. Inhoudelijk gezien zijn er ook weinig verschillen, bij zowel de koopsompolis als lijfrente wordt er vermogen opgebouwd via premies. De twee verschillen voornamelijk in de manier waarop het vermogen wordt opgebouwd: bij een lijfrente wordt er periodiek premie betaald, bij een koopsom wordt per jaar eenmalig een groot premie bedrag ingelegd. Dit bedrag is aftrekbaar van het box 1 inkomen (zie voor voorwaarden de website van de belastingdienst)
Let op: Het verschil in fiscaal voordeel tussen deze twee regelingen lijkt op het eerste gezicht te verschillen. Bij lijfrente kan de premie maandelijks worden afgetrokken, bij een koopsompolis is dit eenmalig. In de praktijk lijkt dit verschil vaak verwaarloosbaar.

Voortzetten oude pensioensregeling: In sommige gevallen is het mogelijk om de pensioenregeling van uw huidige werkgever voort te zetten wanneer u besluit als zelfstandige door te gaan. Het grote voordeel hiervan is dat regelingen met betrekking tot overlijden en arbeidsongeschiktheid, mits opgenomen in de regeling, geldig blijven. Om er achter te komen of dit mogelijk is met uw pensioenplan kunt u het beste contact opnemen met de pensioenuitvoerder.
Let op: Om hiervoor in aanmerking te komen is het belangrijk om dit te regelen wanneer u nog in dienst bent bij uw werkgever. Bent u al gestart als ZZP’er dan is deze regeling niet mogelijk.

DutchEnglish