Als ondernemer kunt u zelf bepalen hoeveel risico’s u neemt, dit geldt ook voor het afsluiten van verzekeringen. Waar voorheen uw werkgever dit regelde, moet u nu zelf kijken welke risico’s worden verzekerd en welke niet. Wanneer deze zaken goed zijn geregeld kunt u niet tegen vervelende verrassingen aanlopen. Voor veel ZZP’ers is ziekte en arbeidsongeschiktheid het belangrijkste risico om te verzekeren. Er zijn verschillende manieren om dit te doen, wij geven hieronder een aantal mogelijkheden:

Zelf geld reserveren: De meest simpele manier om voor te bereiden op een periode van ziekte, of arbeidsongeschiktheid is het creëren van een spaarpotje. Wanneer u (tijdelijk) arbeidsongeschikt wordt heeft u een potje waar op kan worden teruggevallen en deze periode financieel overbrugt kan worden.

Een particuliere arbeidsongeschiktheidsverzekering afsluiten (AOV): Als zelfstandige kunt u zich particulier laten verzekeren tegen arbeidsongeschiktheid. Hier zijn wel een aantal voorwaarden aan verbonden: wanneer u reeds met klachten rondloopt betekent dat vaak dat u onverzekerbaar bent. Aan zware beroepen (handarbeid) zitten speciale voorwaarden verbonden, omdat u een groter risico loopt op arbeidsongeschiktheid. Daarnaast speelt leeftijd een rol, hoe later u de verzekering start, hoe hoger de premie.
Hoeveel u gaat betalen voor een verzekering hangt dus af van een heleboel factoren, voor een schatting kunt u gebruik maken van de volgende websites: http://www.aov-vergelijken.nl/ en http://www.datishetverschil.nl

Een particuliere arbeidsongeschiktheidsverzekering afsluiten, tegen collectieve voorwaarden: Via diverse beroeps- en brancheorganisaties is het mogelijk om een AOV af te sluiten met collectief voordeel. U heeft dan minder keuze uit het type verzekeringen, maar ontvangt wel de korting die uw beroepsorganisatie heeft bedongen.

Vrijwillig verzekeren via het UWV: Wanneer u een startende ondernemer bent is het mogelijk om een verzekering voor ziekte en arbeidsongeschiktheid af te sluiten bij het UWV. Het grote voordeel is dat het UWV verzekeringen biedt aan startende ondernemers, ook als zij gezondheidsklachten hebben. Hiervoor dient u dit wel binnen 13 weken na oprichting te regelen bij het UWV. Er wordt bij het UWV onderscheid gemaakt tussen de ‘vrijwillige verzekering ziektewet’ (keert maximaal twee jaar uit) en ‘arbeidsongeschiktheid na ziekte’ (WIA) deze verzekering treedt in werking na de ziektewet. Kijk voor meer informatie over de type verzekeringen op de website van het UWV.

DutchEnglish