Rechtsvorm kiezen als startend ondernemer: deel 1

Als startend ondernemer is het fijn om bepaalde zaken goed geregeld te hebben. Een belangrijke keuze waarvoor u komt te staan is het kiezen van de juiste juridische vorm van uw onderneming, ook wel rechtsvorm genaamd. Hieronder vind u een checklist die u kan helpen bij het kiezen van de juiste rechtsvorm.

1. Ben ik een eenmanszaak?
De meeste (startende) ondernemers een ZZP’ers beginnen als eenmanszaak. Dit betekent dat er slechts 1 persoon eigenaar is van het bedrijf. Wel kunnen er meerdere mensen werkzaam zijn bij een eenmanszaak. Mocht u op den duur personeel willen aannemen dan is dat dus geen probleem.

Verder is het goed om te weten dat er bij een eenmanszaak geen oprichtingseisen gelden. Wel ben u verplicht om uw onderneming in te schrijven bij de Kamer van Koophandel. Per persoon kan er maximaal 1 eenmanszaak worden opgericht.

2. Ben ik onderdeel van een maatschap?
In een maatschap werken meerdere personen samen die onder een gemeenschappelijke naam een specifiek beroep uitoefenen. Deze samenwerkingsvorm (rechtsvorm) komt veel voor onder bijvoorbeeld huisartsen of advocaten. Afhankelijk van in welke branche u werkzaam bent kan het interessant zijn om een maatschap op te richten of u aan te sluiten bij een maatschap.

Het is belangrijk om bij de oprichting van een maatschap duidelijke onderlinge afspraken te maken en deze eventueel vast te leggen bij een notaris. Wij van ONZkantoor kunnen u hoogstaand advies bieden als u overweegt om in deze rechtsvorm te stappen.

3. Een vennootschap onder firma (VOF)
De VOF is eigendom van meerdere betrokkenen (vennoten of firmanten). Een voordeel is dat de VOF vrij eenvoudig kan worden opgericht en ieder van de vennoten is bevoegd om namens de VOF te handelen. Dit kan echter ook een nadeel zijn als er geen duidelijke onderlinge afspraken gelden. Twijfelt u over het oprichten van een VOF? Wij kunnen u altijd adviseren zodat u de beste keuze kunt maken.

4. Past een besloten vennootschap (BV) beter bij mij?
De BV is een veelgebruikte rechtsvorm. Bij deze rechtsvorm is het kapitaal verdeeld in aandelen en worden de risico’s van hoofdelijke aansprakelijkheid beperkt. Een belangrijk voordeel van de BV is dat het een rechtspersoon is. Dat betekent dat in veel gevallen niet u, maar de BV aansprakelijk is voor eventuele schulden. Belangrijk om te weten is dat bij het oprichten van een BV een startkapitaal van temninste achttienduizend euro beschikbaar dient te zijn. Denkt u aan het oprichten van een BV? Vraag ons om advies en mogelijk kunnen wij u helpen bij de oprichting.

No Comments Yet.

Leave a reply

Time limit is exhausted. Please reload the CAPTCHA.

DutchEnglish